13 mája 2014

Utekanie chotárom

Podujatie je súčasťou Marathon BB Tour a pôvodne ho SOMa®I plánovali ignorovať, lenže 2 dni pred štartom sa do toho priplietla jedna stará mladá známa a provokovala dovtedy, kým som prihláškou na pretek nepotvrdil, že moje členstvo v spolku SOMa®I nie je náhodné. Keďže som nič netrénoval a na deň preteku mal naplánovanú aj 2-dňovú túru do Veľkej Fatry, upokojovalo ma, že aspoň budem mať motiváciu rýchlejšie utekať, aby som stihol jedno aj druhé.