Stránky

12 augusta 2010

Slovenský Raj, do tretice

Dátum: 6.- 8. august 2010
Účastníci: Majka, Hanka, Vetroň
Cieľ: prejsť na bicykli krížom Slov. Raj
Trasa: Glacká cesta a iné

Výlet začal zaujímavo už doma, keď sa ráno kvôli blížiacej búrke odhlásil čtvrtý účastník a Hanka pretiahla závit skrutky na nosiči bicyklov na aute. To už mohla radšej pretiahnuť ... ale nechajme to, aj tak som nebol nablýsku. Preto keď som ráno dorazil na miesto nakládky čakala ma ponurá atmosféra nielen na oblohe, ale aj na dvore. Po súdnej obhliadke miesta nešťastia som usúdil, že problém nie je až taký vážny, ako sa majiteľ nosiča tvári a tak som chytil do ruky kladivo, do hrsti rozum (napriek tomu 1 stále zostávala voľná) a po 2 hodinách búchania a majiteľovho nadávania bol nosič s autom funkčnejší a krajší, než kedykoľvek predtým.