Stránky

27 januára 2013

Cez päť chotárov

Dátum: 26.1.2013
Účastníci: Pyrenejka, Vetroň, Ivan-koncipient, Janka-reportérka
Cieľ: Spoznať neznámu akciu a nový terén, otestovať koncipienta a reportérku
Dĺžka trasy: 20,2 km
Prevýšenie: 520 m
Trasa: Vyšný Kubín, okolo Choča, Malatinej a nazad,
propozície, fotogaléria.

05 januára 2013

Evropa zrovnoprávnila bicykl jako dopravní prostředek

Projekt EuroVelo je celoevropská síť dálkových cyklistických tras, jež by se v rozmezí 15 až 20 let měla skládat z 12 panevropských tras, které budou spojovat všechny evropské země, tedy i nečleny EU. Základem mají být již existující i zatím plánované regionální i celostátní trasy. Tato síť je sice plánována hlavně pro cykloturisty na dovolené, byla by však výhodná i pro obyvatele všech sídel a regionů pro každodenní používání.