Stránky

01 júla 2012

SOMa®I na prelome prázdnin 2012

Ako každý rok, aj tento som plánoval, že budem pravidelne dokumentovať naše výlety a poctivo archivovať písomné zmienky, ktoré sa tak dochovajú pre ďalšie generácie SOMa®I-ov. Žiaľ, nestalo sa. Ale výlety sa dejú a to je hlavné. Keďže sa prázdniny lámu do 2. polovice spíšem aspoň "špičku ľadovca", ktorý v závislosti od oteplenia narastá alebo sa zmenšuje. Kde sme teda v tomto polroku boli a čo sme robili ...


Najprv malá odbočka k vykonávacej vyhláške: 
"Za Somá®a sa považuje každé indivíduum, bez ohľadu na kmeňovú príslušnosť, ktoré sa dá inému Somá®ovi nahovoriť v danom kalendárnom roku na výlet, pohybovú aktivitu alebo inú sprostosť."

Prvý výlet, ktorý som našiel v análoch (google kalendári a odložených fotkách) boli februárové bežky s otcom a jeho kolegyňou na Kordíky, Tajov a Králiky. Práve bola snehová kalamita, takže skratky, ktoré som vyberal mal problém prejsť aj ratrak. Ale za Somá®ov ich nepovažujem, to by som si nedovolil. Bežkových výletov bolo tento rok celkom dosť aj s originálmi, hlavne s Bušom a Majkou.

Približne v tomto období som sa dal nahovoriť cudzím somárom na večerné behy Banskou Bystricou, to mi však dlho, chvalabohu, nevydržalo.

V apríli som sa dal zase nahovoriť extra inšpicientom - čakateľom na titul Somá®i (Zuze a Miňovi) na pamätný výlet na Choč s prespaním v interhoteli pod Chočom. Dobre bolo, hlavne veselo :-)

Tesne predtým sa konala v BB Rock and Rollová párty s rovnakými indivíduami, ale to sa neráta, aj keď spotení sme boli viac, ako z Choča.

V máji bola krásna túra s ®I do NP Nízke Tatry - Ohnište, ktorú som mohol absolvovať len vďaka profesionálnym sprievodcom Marošovi a Janovi, ktorí majú na takéto túry nos a papiere. Pravá slovenská džungľa so všetkým, čo k tomu patrí. Somári-inšpicienti-čakatelia z Choča samozrejme nechýbali.

Okrem toho bolo veľa výletov do neďalekého aj vzdialenejšieho okolia (hlavne s Bušom, Majkou, Hankou, Janom, ...občas sa vyskytol aj Peťo, Danka a Igor), napr. Prosieckou a Kvačianskou dolinou + rafting na liptovskom kanáli, Sivý vrch v Západných Tatrách, Rudohosrká 100-ka z Rožňavy do Košíc, niekoľkokrát štiavnické tajchy, Poľana, Zaježová, Skalka, salaš vo Vlkanovej, Badínsky prales, poza Hron - popred Hron, na picykli - bez picykľa, hore - dolu, veľa aj na hlavu koňa, nieto somára.

Výlety na Dedinky a do Zaježovej si však pamätám, lebo sa zachovala fotodokumentácia, preto budú samostatné články.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára