Stránky

19 júna 2011

Podrobné vojenské mapy Rakúsko-Uhorska z 18. a 19. storočia sprístupnené

Toto by mohlo byť zaujímavé - preskúmavať v teréne, či sa niekde nezachovali aspoň pozostatky objektov z 18. a 19. storočia.

"Mapy zobrazujú i lesné chodíky. Toto mapovanie zachytáva nielen štátne cesty, ale aj poľné a lesné, ba i chodníky. Z máp sa vojaci podľa znakov dozvedeli, kde je horáreň, salaš, osamelá usadlosť, stodola, veterný, vodný a lodný mlyn, vahadlová studňa, kyselka, slaný prameň, močiar, drevený, kamenný alebo most na pilieroch či hrádza."

(zdroj po kliknutí na nadpis)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára