26 decembra 2007

Čo robiť pri stretnutí ... s medveďom ...

Nasledujúce rady sú spoločným názorom popredných odborníkov, napríklad Stephena Herrera, autora známej knihy "Útoky medveďov: Ich príčiny a vyhnutie sa im", a jeho kolegov zo Spoločností pre bezpečnosť na území s výskytom medveďov (angl. Safety in Bear Country Society). Nemôžeme vám zaručiť, že rady vás ochránia pred zranením medveďom, ale vám pomôžu znížiť toto riziko. Ak chcete sa dozvedieť viac, odporúčame vám vynikajúci film "Ako byť v bezpečí na území s výskytom medveďov".
Každý medveď aj okolnosti sú rozdielne, takže je ťažko určiť presné pravidlá, ktoré by platili v každej situácii. Ľudia zaoberajúci sa medveďmi však tvrdia, že ich konanie sa dá omnoho viac predvídať ako si väčšina z nás myslí. Pripravte sa na možné scenáre dopredu. Ak bývate alebo pracujete na území s výskytom medveďov, alebo navštevujete takéto oblasti, mali by ste vedieť predvídať najčastejšie situácie, kedy sa môžete stretnúť s medveďom. Je dobré si v duchu premietnuť, ako by ste mali reagovať. Tieto vedomosti a príprava vás môžu posilniť, aby ste sa vhodne správali pri stretnutí s medveďom a vyhli sa útoku.

Prevencia
Ak nechcete mať problémy s medveďmi, najlepšie je im predchádzať. Používaním jednoduchých
preventívnych opatrení môžete znížiť vaše šance na stretnutie sa s medveďom. Tiež je rovnako dôležité, aby ste ho neprilákali. V lese aj lokalitách blízko lesa, buďte ostražitý, najmä ráno, večer a v noci, keď sú medvede aktívnejšie, ale aj cez deň v hustom poraste alebo v okolí zdrojov potravy. Všímajte si stopy alebo iné znaky prítomnosti medveďa - ak sú čerstvé, zvýšte vašu pozornosť. Keď je viditeľnosť obmedzená, pomôže rozprávať sa, pískať si alebo inak dopredu upozorniť medveďa na prítomnosť človeka. Medvede sa vám spravidla vyhnú, keď o vás vedia. Výnimkou je medveď zvyknutý na ľudí, napríklad tzv. synantropný alebo "kontajnerový" medveď.
Sú dva typy útokov
Aj napriek týmto opatreniam, sa môžete stretnúť s medveďom. Je možné prekvapiť medveďa v prípadoch, keď vietor nefúka smerom k ním od vás, medveď je skrytý v hustom poraste alebo môže byť sústredený na potravu. Čím bližšie ste k medveďovi v momente, keď vás zaregistruje, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude reagovať defenzívne - v sebaobrane. Brániaci sa medveď vás považuje za hrozbu pre seba či svoje mláďatá, alebo si môže chrániť potravu. Najčastejšie bude vyzerať nervózne a znepokojene.
Úplne iný prípad je, keď si medveď zvykne chodiť na odpadky a stratí plachosť. Medvede zvyknuté na ľudskú potravu môžu byť nebojácne a približujú sa zámerne, aby ju získali. Môžu prísť priamo na vaše táborisko, roztrhnúť stan, alebo vojsť do budovy. Existujú aj iné príčiny, pre ktoré sa vám medveď nemusí vyhnúť, alebo dokonca má snahu sa k vám priblížiť, napríklad sa môže smelo približovať a overuje si svoju dominanciu. Je veľmi dôležité rozumieť rozdielu medzi obranným správaním medveďa a inými motívmi správania, pretože od tohto bude závisieť vaša reakcia.

Keď uvidíte medveďa, ktorý si vás ešte nevšimol
· Ostaňte pokojne stáť a zhodnoťte situáciu - vie medveď, že ste tam?
· Ak o vás ešte nevie, ustupujte smerom, odkiaľ ste prišli a obíďte ho oblúkom.
· Urobte to potichu, keď sa medveď nepozerá smerom k vám, stále ho pozorujte.
· Nechajte mu dostatok priestoru a voľnú únikovú cestu.
· Ak sa približuje smerom k vám, sledujte akúkoľvek zmenu v jeho správaní.
· Obíďte ho širokým oblúkom, alebo odíďte smerom, odkiaľ ste prišli.
· Buďte hlavne opatrní, aby ste sa nedostali príliš blízko alebo medveďa neprekvapili.
· Útok medveďa, ktorý o vás nevie môžete vyprovokovať napríklad krikom.
· K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný.

Ak vás medveď už zbadal
· Ak už je jasné, že neodídete bez toho, aby si vás medveď všimol, ostaňte stáť v pokoji a rýchlo zhodnoťte situáciu. · Neutekajte - mohlo by to vyprovokovať prenasledovanie.
· Keď stojí na zadných nohách, snaží sa vás identifikovať zrakom a čuchom. Pokojne (aby ste ho nevyplašili) sa z čo najväčšej vzdialenosti identifikujte, že ide o človeka - prihovárajte sa mu nízkym vážnym hlasom a pomaly mávajte rukami nad hlavou.
· Zväčšujte vzdialenosť medzi vami, pomalým cúvaním späť.
· Ak o vás medveď vie a zdá sa, že ho nezaujímate, mali by ste využiť túto šancu a odísť.
· Nebežte, mohlo by ho to vyprovokovať k prenasledovaniu.

Ak už medveď o vás vie a približuje sa k vám
· Zostaňte stáť. Skúste zostať pokojní, útoky sú zriedkavé.
· Ak je to možné, držte sa ako skupina spolu.
· Neutekajte, pokým si nie ste úplne istí, že sa včas dostanete do bezpečia - medveď vie bežať rýchlejšie ako človek, smerom do kopca aj nadol.
· Vyliezť na strom môže byť niekedy riešením, ale nie je to zaručene bezpečné miesto a je treba dostať sa aspoň 4 metre nad zem.

Ak sa medveď približuje, pretože sa bráni
· Obranné správanie je skoro vždy dôsledok toho, že ste prekročili jeho osobný priestor, prekvapili ste ho, alebo dostali sa k nemu príliš blízko. Zriedka sa nič netušiaci medveď môže priblížiť k vám a je prekvapený.
· Medveď v obrane je znepokojený. Vstúpili ste do jeho osobného priestoru a považuje vás za hrozbu. Môže ustúpiť, alebo zostane nablízku, nervózny a neistý. Môže sa k vám priblížiť alebo zaútočiť.
· Skúste vyzerať pokojne - stáť zoči-voči medveďovi, ktorý sa bráni, môže byť hrozným zážitkom, ale fyzický kontakt je zriedkavý.
· Na medveďa nekričte a ani do neho nič nehádžte - týmto môžete vyprovokovať útok.
· Skúste vyzerať tak, že nie ste hrozbou. Pri náhlom stretnutí zblízka sa vyhnite pohľadu do očí šelmy (pre zviera je to znak agresie).
· Prihovárajte sa medveďovi pokojným hlasom - toto môže upokojiť medveďa aj vás.
· Keď sa medveď nepohybuje smerom k vám, snažte sa opatrne vzdialiť, pričom ho stále pozorujte. Pamätajte si, prekročili ste hranice jeho osobného priestoru. Vzdialiť sa je najlepším riešením v tejto situácii. Keď ustúpite, obyčajne sa medveď upokojí.
· Ak sa medveď stále približuje k vám, zastaňte.
· Keď medveď zastane, pokúste sa znova vzdialiť.
· Kedykoľvek sa medveď približuje alebo zaútočí, ostaňte stáť.

Ak sa medveď priblíži a nie je to v sebaobrane
· Medveď, ktorý sa k vám približuje zámerne, prejavujúc len malý alebo žiadny nepokoj, to nerobí v sebaobrane. Môže na to mať aj iné dôvody. Možno je zvedavý, zvyknutý na človeka alebo na ľudskú potravu, možno si upevňuje svoje dominantné postavenie.
· Spôsob, akým sa takéto medvede približujú, sa môže zdať podobný, ale vaša najvhodnejšia reakcia je tá istá.
· Zastaňte. Ostaňte pokojný ako je to len možné a prihovárajte sa mu pokojným hlasom.
· Zhodnoťte situáciu.
· Skúste sa dostať preč z jeho chodníčka či smeru. Môže to byť všetko, čo od vás chce.
· Ak pokračuje k vám a jeho pozornosť je stále upriamená na vás - zastaňte. Ostaňte nehybne stáť.

25 júla 2007

Ako "SOM" Tri kríže dobýjal

Dátum: 1.5.2007, 14:30 - 19:30
Účastníci: Alino, Vierka
Trasa: BB, zákruta pod Králikami, Ortúty, Tri kríže, Pršany, BB
Dĺžka: cca 30 km?


Konečne sa mi splnil malý turistický sen - našiel som hlavnú cestu z Ortút na Tri kríže. Tri pokusy v minulosti sa skončili neúspechom, blúdením a nakoniec pružnou zmenou cieľa. V podstate tomu ani teraz nebolo inak, lebo cieľom pôvodne neboli Tri kríže, ale pohodová poobedná 2-3 hodinová cyklotúra: BB, Králiky, Ortúty, Pršany, BB.

Na Ortútoch sa mi však bicykel, keď znovu zbadal "modrú" smer Tri kríže postavil na zadné a nebolo s ním reči o pokračovaní domov. Naviac, bola so mnou skúsená turistka-profesionálka, ktorá mi nechcela veriť, že som tam 3x mohol poblúdiť. Tak som si povedal, že otestujem jej orientačné schopnosti a zároveň urobím posledný pokus nájsť tú nepodarenú spojnicu.

To sme však nemali robiť. Toľko prekážok spojených s 1 výletom som už dávno nezažil. Čo sa mohlo, to sa ... pritrafilo.

Prvá časť od BB a Králik prebiehala v pohodovom tempe za pohodového počasia. Po krátkom oddychu nad jazerom sme sa vydali na Ortúty. Ostrá šotolinová cesta strmo dolu ako prvá naznačila, že nemusí byť vždy všetko len o vození zadku v sedle. 

Potom bolo chvíľu dobre, ale ďalší čerstvý šotolinový posyp do kopca už začal byť fakt otravný. Situácia sa zhoršila, keď sme museli tlačiť do strmého kopca a vyhrotila, keď už sa nedalo ani to. Obrovský strom cez cestu bolo ťažko preliezť aj bez bicykla. A to sme sa ešte pred chvíľou tešili z cedule, že na Tri kríže je už len 45 minút pešo. Tipol som to na 30 minút bicyklami. Ako som len tak mohol mýliť. Na bicykle sme už odvtedy nesadli. Len tlačili, stále niečo prekračovali, obchádzali, zohýnali, prekladali, brodili sa dokonca v snehu, šmýkali a s humornou ľútosťou spomínali na pôvodný plán. Ale zvládli sme to a po čase sa pred nami objavili Tri kríže. Kosa nám však neumožnila tešiť sa a oddychovať, tak sme sa hneď vydali nazad. Celí nažhavení, ako sa konečne pobicyklujeme.

Ako hlboko sme sa zase mýlili. Hoci sme sa vracali inou "lepšou" cestou, bola taka strmá, že zase sme viac tlačili ako bicyklovali. Ja som si zopakoval papulnáka s kotrmelcom cez predné riadítka dole strminou, aby som nevyšiel z cviku a Vierka si nacvičila pád z bicykla na stranu do údolia. Ešteže som po minulej túre ten zlomený blatník
nevymienal. Zase by som sa musel otáčať do obchodu pre nový. Ďakoval som prozreteľnosti za neunáhlenosť, američanom za pevnú a masívnu konštrukciu bicykla a Janovi za to, že mi nedovolil kúpiť bike o číslo väčší (rozumej s vyššou rúrou, tesnejšie pod rozkrokom). Tiež za výnimočnú spolujazdkyňu, ktorá napriek svojmu starému, ťažkému a neodpruženému bicyklu a jeho častému noseniu na pleci mala zo všetkého len srandu a nedala si pokaziť náladu. V pršanskej krčme sa po varenom víne začala dvíhať nálada a tešili sme sa na hladkú cestu domov. Po pár metroch mi však od zimi sfialovel aj tachometer, nohy sa prestali krútiť a z nosa viseli cencúle ako Fantocimu na Tour De France. Doma som sa rozmrazoval len postupne a po pol hodine sa mi konečne podarilo zliezť z bicykla.

Záver: Cesta na Tri kríže ňení žádná cyklo sťezka. Koňa tam ňehodno vyhnať.

Alino


Fotodokumentácia z tejto túry sa mi žiaľ stratila pri prenose z mobilu do PC.